Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Reurbanització de la plaça de la Font d’en Fargues

Es recupera l’esplanada existent tot creant quatre espais amb usos diferents; zona de pícnic, zona d’esbarjo, zona mirador i espai generacional. Es millora l’accessibilitat de l’àmbit amb la creació d’itineraris. També, es fan tasques d’enjardinament amb la corresponent xarxa de reg i s’hi col·loca mobiliari urbà. A més, es dota l’espai de l’enllumenat necessari, se soterren els serveis actualment en xarxa aèria i es porta servei d’aigua potable i electrificació al quiosc i als serveis sanitaris.

GràciaHorta - Guinardó

Transformació del carrer de Pi i Margall

L’actuació té per objecte convertir aquest carrer en un eix cívic amb prioritat del vianant, que forma part de la xarxa de corredors verds de la ciutat i connecta el parc de les Aigües amb la pl. d’en Joanic. Es fa l’ampliació de les voreres, que tenen una alternança d’amplades a una i altra banda del carrer, creant així, espais d’estada i zones de passeig. S’incorporen parterres de diferents formes i dimensions, amb diversitat d’espècies vegetals i també s’hi planta nou arbrat.

Finalització: novembre 2023

Horta - Guinardó

Urbanització dels entorns del Mercat Vall Hebron – Taxonera

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de l’entorn del mercat i la mobilitat del veïnat de la Teixonera, en aquest espai. Es farà la urbanització i reordenació els entorns del mercat. S’amplia l’accés a la plaça del mercat aprofitant l’espai entre la nova rampa d’accés al pàrquing i el mur existent al passeig de la Vall d’Hebron. També s’incorporen jardineres amb vegetació i mobiliari urbà. A més, al carrer de Trueba s’implanta plataforma única amb prioritat per als vianants i es fa un nou accés a la plaça de Numen Mestre, des d’aquest carrer.

Horta - Guinardó

Adequació interior de la Residència de Gent Gran Parc Guinardó

Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar el conjunt de l’edifici i ampliar dues plantes.de la Residència Assistida per a Gent Gran Parc del Guinardó, al carrer de Garriga i Roca, 62. També s’adeqüen les façanes, les cobertes i l’espai exterior.

Finalització: octubre 2023

Horta - Guinardó

Rehabilitació de la part històrica del parc del Guinardó

Es fa la rehabilitació dels elements que conformen el jardí històric del parc, per tal de recuperar i posar en valor la memòria de la Font del Cuento i les basses de la part superior del parc. Els treballs consisteixen en la reparació dels elements històrics, la impermeabilització de les basses existents i el circuit d’aigua, la revegetació i l’estabilització dels talussos erosionats, entre d’altres.