Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Millora dels entorns de les pistes esportives al carrer de Tenerife

Els treballs consisteixen en la creació d’una nova zona amb elements de cal·listènia, i una altra per a fer diferents activitats. També s’actua a les pistes de petanques existents modificant-ne els tancaments, l’enllumenat i l’itinerari al voltant de la pista principal. A més, es fan treballs puntuals en alguns punts de la plaça que estan deteriorats pel pas del temps.

Horta - Guinardó

Millora dels talussos de la ciutat al carrer del Santuari i al carrer del Penyal

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge. Per aquest motiu, s’impulsen les actuacions de millora dels talussos de la ciutat.

Finalització: juny 2023

Horta - Guinardó

Millora dels talussos de la ciutat – Jardins de Juan Ponce i carrer de Mühlberg

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge.

Finalització: juny 2023

Horta - Guinardó

Millora dels talussos al carrer de la Gran Vista

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge. Per aquest motiu, s’impulsen les actuacions de millora dels talussos de la ciutat.

Finalització: juny 2023