Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Urbanització de l’Av. Mare de Déu de Montserrat

La urbanització de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, carrer Cartagena i passatge Redemptor és la continuació de la remodelació integral de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat entre el Passeig Maragall fins a la Ronda del Mig, la primera fase de la qual (entre el passeig Maragall i el c. Bisbal) ja a estat executada. Es tracta de la reurbanització d’un conjunt de trams de carrer de diferents seccions i diferents desnivells.

Finalització: desembre 2011

Horta - Guinardó

Millora del Centre de Serveis Socials d’Horta a la plaça Santes Creus, 8

S’adapta el CSS als requeriments i necessitats del nou model de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona, dotant-lo de les condicions d’accessibilitat, de seguretat, d’habitabilitat, de comfort, correctes. D’aquesta manera es facilita la utilització tant als seus usuaris com al personal profesional.

Finalització: desembre 2011

Horta - Guinardó

Urbanització de la Rda del Guinardó. Tram Sardenya-Cartagena

Finalitzat l’enderroc del viaducte, s’urbanitza la Ronda del Guinardó. L’objectiu és acabar amb l’autopista urbana elevada per convertir-la en un espai de convivència de cotxes, transport públic, bicicletes i vianants. Es millora la connexió entre els desnivells existents, als carrers Cartagena i Castillejos, mitjançant la construcció d’escales i rampes i la instal·lació de dues escales mecàniques i dos ascensors, entre d’altres.

Finalització: febrer 2011

Horta - Guinardó

Rehabilitació del equipament Mas Guinardó

El Mas Guinardó es rehabilita i amplia permetent incrementar i diversificar les activitats que s’hi poden dur a terme i augmentar el nombre d’entitats que podran usar l’edifici. El nou casal disposa de: Sala d’actes ( 200 persones), Sala polivalent (100 persones), Sales de tallers, reunions, despatxos i magatzems per a les entitats. S’inclouen dotze pistes de bitlles al jardins de Frederica Montseny, amb caseta-vestidor.

Finalització: gener 2011

Horta - Guinardó

Remodelació del Parc de Unitat

S’urbanitza la coberta de l’aparcament per a destinar-la a espai públic enjardinat, arees de jocs infantils i pèrgoles que permetin espais d’ombra. També s’urbanitzen els accessos situats a la zona Nord del parc i que el connecten amb el passeig Valldaura.

Finalització: gener 2011