Reurbanització de la plaça de la Font d’en Fargues

Districte: Horta - Guinardó

Inici: gener 2024

Es recupera l’esplanada existent tot creant quatre espais amb usos diferents; zona de pícnic, zona d’esbarjo, zona mirador i espai generacional. Es millora l’accessibilitat de l’àmbit amb la creació d’itineraris. També, es fan tasques d’enjardinament amb la corresponent xarxa de reg i s’hi col·loca mobiliari urbà. A més, es dota l’espai de l’enllumenat necessari, se soterren els serveis actualment en xarxa aèria i es porta servei d’aigua potable i electrificació al quiosc i als serveis sanitaris.