Urbanització dels entorns del Mercat Vall Hebron – Taxonera

Districte: Horta - Guinardó

Inici: octubre 2023

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de l’entorn del mercat i la mobilitat del veïnat de la Teixonera, en aquest espai. Es farà la urbanització i reordenació els entorns del mercat. S’amplia l’accés a la plaça del mercat aprofitant l’espai entre la nova rampa d’accés al pàrquing i el mur existent al passeig de la Vall d’Hebron. També s’incorporen jardineres amb vegetació i mobiliari urbà. A més, al carrer de Trueba s’implanta plataforma única amb prioritat per als vianants i es fa un nou accés a la plaça de Numen Mestre, des d’aquest carrer.17