Filtra

Nou Barris

Millora del parc de Can Dragó

Es fan treballs de millores puntuals al parc de Can Dragó.

Finalització: març 2024

Gràcia

Reforma de l’edifici de serveis al parc de la Creueta del Coll

Es fan obres de reforma de l’edifici existent al parc de la Creueta del Coll i també als vestidors.

Eixample

Millora dels jardins de Cèsar Martinell

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar l’àrea de joc infantil dels jardins de Cèsar Martinell, situats a l’interior d’illa entre els carrers de Villarroel i de Casanova i el carrer de la Diputació i la Gran Via de les Corts Catalanes. Les obres consisteixen a renovar la zona de jocs existent, garantint un itinerari accessible. A més, es reordenen els parterres amb la col·locació de la corresponent xarxa de reg i s’hi incorpora mobiliari urbà.

Sants - Montjuïc

Millora de la plaça de la Vidriera

L’ objecte és millorar i reordenar l’espai de la plaça, per al gaudi del veïnat. L’actuació consisteix en la substitució del paviment de la plaça, s’incorpora cautxú a la part central i a la zona de jocs infantils. A més, es renova i s’amplia l’actual zona de jocs i s’hi col·loca nou mobiliari urbà. També es renova la vegetació de l’espai i s’hi incorporen parterres.

Finalització: gener 2024

Ciutat Vella

Obres de millora puntuals a la Plaça de la Maquinista

L’objecte és la renovació i millora d’aquest espai. Els treballs consisteixen a col·locar-hi parterres amb la corresponent xarxa de reg, i es potencia la figuera com a espècie singular de l’entorn. Mentre duri l’episodi de sequera, les plantacions en aquests parterres no es podran fer. La manca d’aigua disponible pel reg no en permet la seva supervivència. A més, es millora el sistema de drenatge, es canvia el sauló existent per sauló compactat i s’eliminen les pistes de petanca.

Eixample

Millora dels jardins de Montserrat Roig

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar l’àrea de joc infantil dels jardins de Montserrat Roig, situats a l’interior d’illa entre els carrers de Provença i del Rosselló i els carrers del Dos de Maig i de Cartagena. Les obres consisteixen a renovar el paviment de l’àrea de joc existent, garantint un itinerari accessible. A més, s’adapta l’espai als requeriments dels nous elements singulars per a unes àrees de joc accessibles i inclusives. A més, es preveu la incorporació de mobiliari
urbà.