Transformació del carrer de Pi i Margall

Districte: GràciaHorta - Guinardó

Finalització: novembre 2023

L’actuació té per objecte convertir aquest carrer en un eix cívic amb prioritat del vianant, que forma part de la xarxa de corredors verds de la ciutat i connecta el parc de les Aigües amb la pl. d’en Joanic. Es fa l’ampliació de les voreres, que tenen una alternança d’amplades a una i altra banda del carrer, creant així, espais d’estada i zones de passeig. S’incorporen parterres de diferents formes i dimensions, amb diversitat d’espècies vegetals i també s’hi planta nou arbrat, afavorint les condicions idònies per a l’òptim desenvolupament del verd. L’espai destinat als vehicles es redueix de manera que la calçada disposa, en sentit ascendent, d’un carril bici segregat i un carril per a bus, serveis i veïns. En sentit descendent, un carril compartit per a bus, serveis, veïnat, i bicicletes.

Aquesta actuació ha estat finançada per Fons Next Generation