Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) neix l’any 2004, de la transformació d’Infraestructures del Llevant, SA, amb l’objectiu d’executar les actuacions urbanístiques d’infraestructura i de dotació i concessió de serveis, incloent l’edificació, que li siguin encarregades directament o indirectament per les administracions públiques.

BIMSA està vinculada a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, com a instrument de gestió de les inversions d’infraestructures, urbanitzacions, equipaments i edificacions singulars, per contribuir al procés de transformació de la ciutat.