Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Millora dels jardins de Cèsar Martinell

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar l’àrea de joc infantil dels jardins de Cèsar Martinell, situats a l’interior d’illa entre els carrers de Villarroel i de Casanova i el carrer de la Diputació i la Gran Via de les Corts Catalanes. Les obres consisteixen a renovar la zona de jocs existent, garantint un itinerari accessible. A més, es reordenen els parterres amb la col·locació de la corresponent xarxa de reg i s’hi incorpora mobiliari urbà.

Ciutat Vella

Obres de millora puntuals a la Plaça de la Maquinista

L’objecte és la renovació i millora d’aquest espai. Els treballs consisteixen a col·locar-hi parterres amb la corresponent xarxa de reg, i es potencia la figuera com a espècie singular de l’entorn. Mentre duri l’episodi de sequera, les plantacions en aquests parterres no es podran fer. La manca d’aigua disponible pel reg no en permet la seva supervivència. A més, es millora el sistema de drenatge, es canvia el sauló existent per sauló compactat i s’eliminen les pistes de petanca.

Eixample

Millora dels jardins de Montserrat Roig

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar l’àrea de joc infantil dels jardins de Montserrat Roig, situats a l’interior d’illa entre els carrers de Provença i del Rosselló i els carrers del Dos de Maig i de Cartagena. Les obres consisteixen a renovar el paviment de l’àrea de joc existent, garantint un itinerari accessible. A més, s’adapta l’espai als requeriments dels nous elements singulars per a unes àrees de joc accessibles i inclusives. A més, es preveu la incorporació de mobiliari
urbà.

Les Corts

Carril bici travessera de Les Corts

S’implanta un carril bici bidireccional, a tocar de la vorera del costat mar, del tram indicat, deixant un carril de serveis entre el carril bici i els carrils de circulació de vehicles.

Horta - Guinardó

Reurbanització de la plaça de la Font d’en Fargues

Es recupera l’esplanada existent tot creant quatre espais amb usos diferents; zona de pícnic, zona d’esbarjo, zona mirador i espai generacional. Es millora l’accessibilitat de l’àmbit amb la creació d’itineraris. També, es fan tasques d’enjardinament amb la corresponent xarxa de reg i s’hi col·loca mobiliari urbà. A més, es dota l’espai de l’enllumenat necessari, se soterren els serveis actualment en xarxa aèria i es porta servei d’aigua potable i electrificació al quiosc i als serveis sanitaris.