Millora dels jardins de Cèsar Martinell

Districte: Eixample

Inici: febrer 2024

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar l’àrea de joc infantil dels jardins de Cèsar Martinell, situats a l’interior d’illa entre els carrers de Villarroel i de Casanova i el carrer de la Diputació i la Gran Via de les Corts Catalanes. Les obres consisteixen a renovar la zona de jocs existent, garantint un itinerari accessible. A més, es reordenen els parterres amb la col·locació de la corresponent xarxa de reg i s’hi incorpora mobiliari urbà.