Millora dels jardins de Montserrat Roig

Districte: Eixample

Inici: gener 2024

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar l’àrea de joc infantil dels jardins de Montserrat Roig, situats a l’interior d’illa entre els carrers de Provença i del Rosselló i els carrers del Dos de Maig i de Cartagena. Les obres consisteixen a renovar el paviment de l’àrea de joc existent, garantint un itinerari accessible. A més, s’adapta l’espai als requeriments dels nous elements singulars per a unes àrees de joc accessibles i inclusives. A més, es preveu la incorporació de mobiliari
urbà.