Carril bici travessera de Les Corts

Districte: Les Corts

Inici: gener 2024

S’implanta un carril bici bidireccional, a tocar de la vorera del costat mar, del tram indicat, deixant un carril de serveis entre el carril bici i els carrils de circulació de vehicles.