Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu, entre la pl. Mossèn Clapés i el carrer de Joan Torras

Aquests treballs donen continuïtat al tram ja urbanitzat al 2019 i tenen per objecte renovar aquest carrer, per convertir-lo en un eix pacificat de gran qualitat urbana i amb prioritat per a les persones. El carrer queda configurat amb una pavimentació uniforme incorporant una plataforma única amb un increment de l’espai per als vianants i la creació de zones enjardinades. Es renoven i actualitzen els elements de la urbanització com ara el mobiliari urbà, vegetació i xarxes de serveis necessàries.

Finalització: gener 2023

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça del Canòdrom

L’objecte és millorar i encabir nous usos, en aquesta plaça, pels veïns i veïnes del barri del Congrés i els Indians. L’actuació consisteix en canviar la dinàmica de la plaça i corregir-ne les deficiències. Es crea una zona per a gossos, d’uns 450m², s’amplia la zona de jocs infantils, en la franja de 6 a 12 anys, es crea un espai lliure de joc i un destinat a un escenari, per a fer-hi actes.

Sant Andreu

Remodelació de l’av. Meridiana. Tram Josep Estivill/Felip II

L’actuació té per objecte convertir un nou tram de l’avinguda en un eix cívic, que afavoreixi la connexió dels barris. Aquesta actuació dona continuïtat a la remodelació ja executada, entre el carrer de Josep Estivill i la pl. de les Glòries. La reforma de la Meridiana suposa, com es pot veure als trams ja reurbanitzats, més espai per als vianants, guanyar zones d’estada per al veïnat, la creació de noves zones verdes i es reduiran els carrils de circulació