Reurbanització de la plaça del Canòdrom

Districte: Sant Andreu

Inici: gener 2023

L’objecte és millorar i encabir nous usos, en aquesta plaça, pels veïns i veïnes del barri del Congrés i els Indians. L’actuació consisteix en canviar la dinàmica de la plaça i corregir-ne les deficiències. Es crea una zona per a gossos, d’uns 450m², s’amplia la zona de jocs infantils, en la franja de 6 a 12 anys, es crea un espai lliure de joc i un destinat a un escenari, per a fer-hi actes. També, s’hi planta arbrat i plantes, incrementant les superfícies d’ombra. A més, es mantindrà el traçat de la pista de llebrers.