Remodelació de l’av. Meridiana. Tram Josep Estivill/Felip II

Districte: Sant Andreu

Inici: novembre 2022

L’actuació té per objecte convertir un nou tram de l’avinguda en un eix cívic, que afavoreixi la connexió dels barris. Aquesta actuació dona continuïtat a la remodelació ja executada, entre el carrer de Josep Estivill i la pl. de les Glòries. La reforma de la Meridiana suposa, com es pot veure als trams ja reurbanitzats, més espai per als vianants, guanyar zones d’estada per al veïnat, la creació de noves zones verdes i es reduiran els carrils de circulació. A més, es generarà el node Navas, un nou espai central de l’avinguda que millora la transversalitat d’aquest eix. Amb aquesta actuació, es potencia l’ús de la bicicleta amb la incorporació d’un carril que discorre en doble sentit per l’eix central, franquejat per dues alineacions amb arbrat i vegetació, i al node Navas esta ubicat a banda i banda de l’espai central.

Aquesta actuació ha estat finançada per Fons Next Generation