Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Instal·lació d’elements de cal·listènia

Es fan els treballs necessaris per a implantar elements gimnàstics a l’àmbit dels carrers de Tucumán i de la Ciutat d’Asunción. També es farà un nou paviment i s’instal·la nou enllumenat.

Sant Andreu

Millora del parc de la Pegaso

L’actuació té com a objectiu garantir i millorar l’accessibilitat del parc de La Pegaso, ampliar-ne els usos i millorar les condicions dels seus talussos. L’actuació consisteix en la modificació dels pendents transversals de la vorera d’accés al parc, l’ampliació de la zona de jocs i la renovació del paviment. A més, s’hi instal·la una tirolina, zones de pícnic i s’hi planta arbrat per a crear espais d’ombra. També s’actua als talussos per evitar l’arrossegament de graves i corregir-ne l’erosió. Pel que fa a la zona d’esbarjo de gossos, es renova el paviment incorporant-hi drenatge i es neteja el mobiliari urbà.

Sant Andreu

Construcció d’un nou equipament esportiu

Es fa la construcció d’un nou edifici al carrer de d’Espronceda, 320-324. El nou edifici consta de dues parts diferenciades: una de planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis (dues d’elles amb altells), i una altra només de planta soterrani i planta baixa a tot l’interior d’illa. A més, també s’ha projectat una coberta enjardinada que, tot i que no serà accessible, suposarà un benefici ambiental per al veïnat.

Sant Andreu

Rehabilitació d’una illa de cases del conjunt de les Cases Barates del Bon Pastor, per acollir un nou equipament

Es rehabilita una illa de cases que forma part del conjunt de les Cases Barates del Bon Pastor, per tal d’acollir un nou equipament per al barri i un espai museu que permeti explicar com ha evolucionat l’habitatge obrer a Barcelona i la vida del veïnat del Bon Pastor. L’emplaçament és a l’illa situada entre els carrers de Barnola, Tàrrega, Bellmunt i Claramunt.

Finalització: abril 2023

Sant Andreu

Millora del Parc de la Trinitat

Els treballs consisteixen a renovar el paviment malmès per les arrels dels arbres, airejar la gespa, reparar i pintar les parets del frontó, reforçar els murs del parc i millorar el drenatge d’alguns paviments on s’acumula l’aigua. A més, se’n retiren les fileres de xiprers per a fer una placeta lliure per a esdeveniments. També es fa una rehabilitació dels lavabos existents al parc

Sant Andreu

Ampliació de la vorera a l’avinguda Meridiana, davant del CAP Sant Andreu

Es fa l’ampliació de la vorera, davant del Centre d’Atenció Primària Sant Andreu, que tenen per objecte la millora de la mobilitat i l’accessibilitat de l’espai. L’actuació consisteix en la renovació del paviment, la substitució de la plataforma de busos existent per una marquesina, la reubicació de les places d’estacionament i la disminució de l’alçada de l’esglaó de l’accés al CAP. A més, s’hi incorporen bancs i papereres.