Filtra Torna al llistat principal

Les Corts

Millora del carrer d’Eugeni D’Ors

Aquesta actuació consisteix en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única. Així mateix, es renova l’enllumenat, es planta una nova línia d’arbrat a cada costat i es millora el clavegueram.

Finalització: juny 2014

Les Corts

Reurbanització del carrer del Castell d’Olorda

Aquesta actuació suposa una millora de la mobilitat i de la connectivitat del barri, s’eliminen les escales existents al carrer i es fa l’obertura del carrer al transit rodat amb el carrer de Can Falgàs. També es soterren les línies aèries existents, es fan treballs de millora en el clavegueram, es renova l’enllumenat, el mobiliari urbà i es planta nou arbrat.

Finalització: abril 2014

Les Corts

Reurbanització del carrer Déu i Mata i del passatge de les Cinc Torres

Reurbanització del carrer Déu i Mata, entre el c. Entença i l’avinguda de Sarrià i del passatge de les Cinc Torres, entre els carrers Déu i Mata i del Taquígraf Garriga. S’ha creat una plataforma única, el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques aèries, nou enllumenat, nou mobiliari urbà i nova xarxa de clavegueram, entre d’altres.

Finalització: desembre 2013

Les Corts

Aparcament d’autocars a les escoles St. Peter’s i Solc

Es crea una zona d’aparcament per als autocars escolars que donen servei a les escoles de l’entorn a l’avinguda Esplugues entre Eduard Toldrà i Joaquim Albarrà. El projecte engloba una superfície d’actuació d’uns 1.660m2.

Finalització: setembre 2013

Les Corts

Obres d’ampliació de la seu del Districte de Les Corts, a la Plaça Comas, 18

Ampliació de la seu del Districte de Les Corts amb la construcció d’un edifici d’equipament administratiu i reordenació de l’edifici existent. Es tracta d’un edifici d’estètica neoclàssica amb planta baixa i primera planta amb 3 façanes a la plaça Comas, carrer Joan Güell i al carrer Joaquim Molins. L’espai s’organitza al voltant d’un pati central cobert amb una gran claraboia.

Finalització: maig 2012