Reurbanització del carrer del Castell d’Olorda

Districte: Les Corts

Finalització: abril 2014

Aquesta actuació suposa una millora de la mobilitat i de la connectivitat del barri, s’eliminen les escales existents al carrer i es fa l’obertura del carrer al transit rodat amb el carrer de Can Falgàs. També es soterren les línies aèries existents, es fan treballs de millora en el clavegueram, es renova l’enllumenat, el mobiliari urbà i es planta nou arbrat.