Millora del carrer d’Eugeni D’Ors

Districte: Les Corts

Finalització: juny 2014

Aquesta actuació consisteix en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única. Així mateix, es renova l’enllumenat, es planta una nova línia d’arbrat a cada costat i es millora el clavegueram.

   

Galeria d’imatges