Filtra Torna al llistat principal

Les Corts

Reurbanització dels jardins de Josep Munté

L’actuació consisteix en la renovació de l’àrea de jocs infantils dels jardins per a que siguin inclusius. A més, s’amplia la pista esportiva, es desplaça la taula de ping-pong, s’hi incorpora una de fut-toc i s’hi col·loca una cistella de bàsquet més baixa per als infants. També s’introdueixen jocs d’exercici físic per a la gent gran i es renoven les zones d’estada, amb l’objecte de facilitar les trobades. Es modifica la vegetació que es troba al llindar entre la vorera i el jardí i es fan els treballs necessaris al paviment per tal d’evitar problemes d’escorrentia.

Les Corts

Reurbanització del carrer de Galileu, entre el c. de Can Bruixa i l’av. de Madrid

L’objecte és la reordenació de la viabilitat d’aquest carrer per donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única i la col·locació de mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat i vegetació, alternant-ne l’alineació, per afavorir la disminució de la velocitat del trànsit rodat. A més, se soterren les línies de serveis aèries existents i es millora la xarxa de clavegueram.

Les Corts

Reurbanització de la plaça Coll de Finestrelles

Aquesta actuació té per objecte donar a la plaça un caràcter central al barri i reordenar els carrers de l’entorn, prioritzant el trànsit de vianants. L’actuació consisteix en reurbanitzar la plaça, incloent-hi un arbre de grans dimensions (Phytolacca Dioica) que fa ombra i s’hi col·loca una font. D’altra banda, es pacifiquen els carrers de l’entorn incorporant plataforma única, per tal d’ampliar l’espai per als vianants. També s’adeqüen les escales dels passatges d’accés als habitatges. A més, s’hi col·loca nou enllumenat, mobiliari urbà, arbrat i es milloren les xarxes de serveis.

Finalització: agost 2022

Les Corts

Millora del parc de Cervantes

L’actuació consisteix en la millora del drenatge en superfície i del subsòl incorporant uns sistemes urbans de drenatge sostenible i gabions per reduir la velocitat de l’aigua i evitar arrossegaments de terra. Així, es gestiona l’aigua de pluja com un recurs i no com un risc d’inundació. També, se substitueix el mobiliari urbà que estigui deteriorat i es fa la plantació d’espècies arbustives.

Finalització: febrer 2022