Filtra Torna al llistat principal

Les Corts

Nou edifici de vestidors al poliesportiu Arístides Maillol

Es fa la construcció d’una edificació que s’integra als actuals vestidors de les instal·lacions esportives i la coberta de la pista poliesportiva existents, així com els nous serveis complementaris de la pista per tal de respondre als nous requeriments funcionals del propi equipament. També es fa la ordenació de l’espai exterior fent que quedi integrat en l’enton.

Finalització: maig 2011

Les Corts

Arranjament de la plaça Can Rosés

Arranjament de la plaça Can Rosés i el carrer Taquígraf Garriga (entre els carrers Numància i Aviació) i el carrer Aviació (entre els carrers Taquígraf Garriga i Deu i Mata). La proposta consisteix en la urbanització d’un nou espai públic pavimentat en pedra artificial, rodejat de parterres i jardineres.

Finalització: setembre 2010

Les Corts

Reurbanització del carrer de Caballero, entre els carrers de Guitard i Nicaragua

Es fa l’ampliació de les voreres, nou enllumenat públic i s’hi planta nou arbrat. També s’incorpora una nova secció de voreres amb aparcament en cordó per a cotxes, motos i zones de càrrega i descàrrega, en ambdós costats. Es renoven les instal·lacions, així com el mobiliari urbà i s’instal·la nou enllumenat públic.

Finalització: juny 2010

Les Corts

Urbanització del Carrer Martí i Franquès

L’objecte de l’actuació és la conversió del carrer Martí i Franquès en un eix de connectivitat entre la Diagonal i Joan XXIII. Ordenar l’aparcament en superfície. Crear un sistema de drenatge amb neteja de les aigües de pluja. La construcció d’un nou pou de captació del nivell freàtic que reforça l’existent. També s’amplien i ordenen les Facultats i Escoles Tècniques.

Finalització: desembre 2009