Filtra Torna al llistat principal

Les Corts

Reurbanització carrer Santa Caterina de Siena

L’actuació té per objecte la reordenació de la vialitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Santa Caterina de Siena. L’actuació consistirà bàsicament, en el soterrament de les línies aèries existents, la col·locació de mobiliari urbà i nou enllumenat, adequant-lo als requeriments actuals d’eficiència energètica. També es millora el sistema de recollida d’aigües i es planta nou arbrat.

Finalització: gener 2022

Les Corts

Reurbanització del carrer de Fra Luis de Granada

L’obra té per objecte la reordenació de la viabilitat d’aquest carrer per donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en l’ampliació de les voreres actuals, fins al sis metres, per millorar la circulació dels vianants i la creació d’un espai d’estada, a la cruïlla d’aquest carrer amb l’av. de Sarrià, amb arbrat, bancs i vegetació. La calçada queda configurada per un carril de circulació, un carril d’aparcament i un carril bici de doble sentit.

Finalització: desembre 2021

Les Corts

Reforma interior del Centre Cívic per acollir l’Espai Jove Les Corts

Es fa la reforma interior del soterrani i de dues plantes de l’edifici del Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts, al carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35, que acull l’Espai Jove Les Corts. Una vegada finalitzada l’actuació de consolidació estructural de l’espai, es realitzen les obres necessàries per tal d’acomplir el programa de necessitats funcionals del futur Espai Jove Les Corts, elaborat a partir d’un procés participatiu.

Les Corts

Consolidació estructural d’un local del Centre Cívic per acollir l’Espai Jove les Corts

Es fan treballs a l’edifici del Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts, al carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35. Les obres consisteixen en organitzar l’espai a partir de criteris d’il·luminació, ventilació, acústics, contra incendis i de confort en general. Tanmateix, es dota el local dels elements estructurals necessaris per al correcte funcionament del futur Espai Jove les Corts.

Finalització: juliol 2020

Les Corts

Implantació d’un espai de memòria a l’antiga Presó de Dones de les Corts

Aquesta actuació, al xamfrà nord-est dels carrers de Joan Güell i Europa, consisteix en la reurbanització del xamfrà, convertint-lo en un lloc de trobada i de record. S’inclouen uns elements per a la preservació de la memòria de les Dones de les Corts, que van estar preses en l’època franquista. També s’hi planta arbrat i s’hi col·loca nou enllumenat.

Finalització: desembre 2019

Les Corts

Reurbanització del carrer de Conxita Supervia

Aquesta actuació té per objecte transformar aquesta zona per tal de donar un ús prioritari al vianant, dins el marc del pla de superilles de la ciutat de Barcelona. Es converteix en una plataforma única que incorpora zones d’estada, grans parterres amb vegetació i nou arbrat. També s’hi col·loca mobiliari urbà, enllumenat amb tecnologia led i s’enderroca el mur davant del centre cívic i es projecta una nova façana.

Finalització: setembre 2018