Reurbanització del carrer de Conxita Supervia

Districte: Les Corts

Finalització: setembre 2018

Aquesta actuació té per objecte transformar aquesta zona per tal de donar un ús prioritari al vianant, dins el marc del pla de superilles de la ciutat de Barcelona. Es converteix en una plataforma única que incorpora zones d’estada, grans parterres amb vegetació i nou arbrat. També s’hi col·loca mobiliari urbà, enllumenat amb tecnologia led i s’enderroca el mur davant del centre cívic i es projecta una nova façana.