Reurbanització del carrer de Galileu, entre el c. de Can Bruixa i l’av. de Madrid

Districte: Les Corts

Inici: febrer 2023

L’objecte és la reordenació de la viabilitat d’aquest carrer per donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única i la col·locació de mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat i vegetació, alternant-ne l’alineació, per afavorir la disminució de la velocitat del trànsit rodat. A més, se soterren les línies de serveis aèries existents i es millora la xarxa de clavegueram.