Millora del parc de Can Dragó

Districte: Nou Barris

Finalització: març 2024

Es fan treballs de millores puntuals al parc de Can Dragó.