Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Obres de millora puntuals a la Plaça de la Maquinista

L’objecte és la renovació i millora d’aquest espai. Els treballs consisteixen a col·locar-hi parterres amb la corresponent xarxa de reg, i es potencia la figuera com a espècie singular de l’entorn. Mentre duri l’episodi de sequera, les plantacions en aquests parterres no es podran fer. La manca d’aigua disponible pel reg no en permet la seva supervivència. A més, es millora el sistema de drenatge, es canvia el sauló existent per sauló compactat i s’eliminen les pistes de petanca.

Ciutat Vella

Construcció d’un nou pas de vianants al passeig de Picasso

Es fan obres de construcció d’un nou pas de vianants al passeig de Picasso, entre el carrer de la Fusina i el Centre Martorell d’Exposicions, que té per objecte la millora de l’accessibilitat de l’entorn i la connexió del Parc de la Ciutadella amb el Born. L’actuació també inclou la implantació de semàfors i l’adaptació del canal d’aigua existent a la vorera del pg. de Picasso. A més, es fan tasques de rehabilitació de la maquinària de la sala de motors de la font.

Ciutat Vella

Millora de la plaça de Castella

Es fan obres de millora de la part de la plaça de Castella que queda a l’entorn de l’Escola Castella. Els treballs consisteixen a modificar la jardinera circular incorporant una estructura de fusta al seu perímetre, que servirà de joc, banc i grada. D’aquesta manera s’afavoreix la relació social i és un element lúdic per als infants. A més, es renova el paviment situat dins del rectangle. També, la font existent, es desplaça cap al centre de la plaça.

Ciutat VellaEixample

Reforma de la ronda de Sant Antoni entre els carrers del Comte d’Urgell i de Floridablanca

Aquesta actuació té per objecte la millora de l’espai, prioritzant l’ús per a les persones. Així, les obres consisteixen a generar àmplies zones per a vianants, la creació de zones d’estada amb mobiliari urbà, la incorporació de parterres amb vegetació i arbrat i la renovació de l’enllumenat, entre d’altres. També es fa la transformació del c. de Tamarit, entre els carrers de Villarroel i Comte d’Urgell, en un eix verd, així com les reformes de la pl. del Dubte, per definir els usos de vianants i els compartits amb vehicles, i la de la pl. del Pes de la Palla, on s’hi crea una zona de joc infantil singular.

Ciutat Vella

Remodelació del carrer de Sant Antoni Abat

Aquestes obres tenen per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant i a la bicicleta, en aquest tram del carrer de Sant Antoni Abat. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, nou paviment amb pedra sorrenca i la incorporació de mobiliari urbà. També es rehabilita el col·lector principal i s’hi col·loquen nous embornals.