Remodelació del carrer de Sant Antoni Abat

Districte: Ciutat Vella

Inici: gener 2024

Aquestes obres tenen per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant i a la bicicleta, en aquest tram del carrer de Sant Antoni Abat. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, nou paviment amb pedra sorrenca i la incorporació de mobiliari urbà. També es rehabilita el col·lector principal i s’hi col·loquen nous embornals.