Reforma de la ronda de Sant Antoni entre els carrers del Comte d’Urgell i de Floridablanca

Districte: Ciutat VellaEixample

Inici: gener 2024

Aquesta actuació té per objecte la millora de l’espai, prioritzant l’ús per a les persones. Així, les obres consisteixen a generar àmplies zones per a vianants, la creació de zones d’estada amb mobiliari urbà, la incorporació de parterres amb vegetació i arbrat i la renovació de l’enllumenat, entre d’altres. També es fa la transformació del c. de Tamarit, entre els carrers de Villarroel i Comte d’Urgell, en un eix verd, així com les reformes de la pl. del Dubte, per definir els usos de vianants i els compartits amb vehicles, i la de la pl. del Pes de la Palla, on s’hi crea una zona de joc infantil singular.