Millora de la plaça de Castella

Districte: Ciutat Vella

Inici: gener 2024

Es fan obres de millora de la part de la plaça de Castella que queda a l’entorn de l’Escola Castella. Els treballs consisteixen a modificar la jardinera circular incorporant una estructura de fusta al seu perímetre, que servirà de joc, banc i grada. D’aquesta manera s’afavoreix la relació social i és un element lúdic per als infants. A més, es renova el paviment situat dins del rectangle. També, la font existent, es desplaça cap al centre de la plaça.