Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Millora de la plaça de la Vidriera

L’ objecte és millorar i reordenar l’espai de la plaça, per al gaudi del veïnat. L’actuació consisteix en la substitució del paviment de la plaça, s’incorpora cautxú a la part central i a la zona de jocs infantils. A més, es renova i s’amplia l’actual zona de jocs i s’hi col·loca nou mobiliari urbà. També es renova la vegetació de l’espai i s’hi incorporen parterres.

Finalització: gener 2024

Sants - Montjuïc

Reforma interior del local del passeig de l’Exposició, 10

S’actua a les plantes baixa i primera de l’edifici ubicat al passeig de l’Exposició, 10. Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar aquest espai de l’edificació. La retirada del material existent es farà de forma selectiva i seguint la normativa establerta de la gestió dels residus.

Sants - Montjuïc

Arranjament de l’entorn de les Hortes de Sant Bertran

Es fa la millora d’aquests jardins per convertir aquest espai en un parc urbà que millora i amplia els espais de trobada, fomenta el joc i els usos diversos, i guanya superfície verda i més ombra. L’actuació consisteix en la remodelació completa dels jardins i el trasllat de l’àrea de gossos al Parc del Mirador. S’hi creen espais esportius i de lleure i una àrea de joc infantil. S’actua als dos espais verds, que ara estan separats pel carrer de Carrera, i es converteixen en un sol jardí. Això permet ampliar i diversificar les àrees de joc i d’activitat física i millorar-ne l’accessibilitat. També, en el marc d’aquestes obres, s’inclouen les de construcció del sobreeixidor del col·lector del pg. de Montjuïc amb el c. de Carrera.

Sants - Montjuïc

Reforma de l’equipament assistencial Josep Miracle

Es fan treballs a l’equipament assistencial per a la gent gran Josep Miracle, ubicat a la plaça de Bonet i Muixí, 1-2. Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar el conjunt de l’edifici. També es renoven les façanes i les cobertes.

Sants - Montjuïc

Millora del drenatge i remodelació del carrer de Vila i Vilà, tram c. de Palaudàries – pl. de la Bella Dorita

L’actuació consisteix en executar els treballs previs a les obres de millora del drenatge i la remodelació del carrer de Vila i Vilà, entre el carrer de les Palaudàries i la plaça de la Bella Dorita, donant continuïtat als trams ja executats. Es fan treballs de desviació dels serveis afectats i s’adapten les estructures existents al subsòl per a instal·lar-hi el futur col·lector.