Millora del drenatge i remodelació del carrer de Vila i Vilà, tram c. de Palaudàries – pl. de la Bella Dorita

Districte: Sants - Montjuïc

Inici: novembre 2023

L’actuació consisteix en executar els treballs previs a les obres de millora del drenatge i la remodelació del carrer de Vila i Vilà, entre el carrer de les Palaudàries i la plaça de la Bella Dorita, donant continuïtat als trams ja executats. Es fan treballs de desviació dels serveis afectats i s’adapten les estructures existents al subsòl per a instal·lar-hi el futur col·lector.