Urbanització de l’Av. Mare de Déu de Montserrat

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2011

La urbanització de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, carrer Cartagena i passatge Redemptor és la continuació de la remodelació integral de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat entre el Passeig Maragall fins a la Ronda del Mig, la primera fase de la qual (entre el passeig Maragall i el c. Bisbal) ja a estat executada. Es tracta de la reurbanització d’un conjunt de trams de carrer de diferents seccions i diferents desnivells.

Punts clau

Teballs d’urbanització

Enderroc dels paviments existents, tant de voreres com de calçades. Implantació de nova xarxa d’aigua potable i xarxa contraincendis (hidrants soterrats)

Nova senyalització i nous semàfors

Nou mobiliari urbà (bancs, papereres,…). Substitució de nous elements d’enllumenat públic. Reforç de la xarxa de drenatge,…

Jardineria

S’enretirarà l’arbrat existent que presenti unes arrels que malmeten les voreres. Es plantaran 186 nous arbres de diferents espècies segons les característiques dels carrers

Documentaciò relacionada

L’AJUNTAMENT REMODELA L’AVINGUDA MONTSERRAT, UNA DE LES MÉS LLARGES DE LA CIUTAT

Desacarregar arxiu PDF (14 Kb)

S’HAN INAUGURAT LA NOVA AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT I LES ESCALES DEL CARMEL

Descarregar fulletó

Galeria d’imatges