Filtra Torna al llistat principal

Ciutat

Carril bici carrer del Doctor Fleming

Implantació d’un carril bici al carrer del Doctor Fleming, entre l’avinguda Diagonal i la ronda del General Mitre.

Finalització: octubre 2017

Ciutat

Carril bici carrers del Pistó, Ripollès i Trinxant

Implantació del carril bici als trams següents: carrer del Pistó, entre els carrers del Degà Bahí i Ripollès ; carrer del Ripollès, entre els carrers del Pistó i Trinxant; carrer Trinxant, entre el carrer del Ripollès i l’avinguda Meridiana.

Finalització: setembre 2017

Ciutat

Carril bici avinguda de Rio de Janeiro

Implantació d’un carril bici a l’avinguda de Rio de Janeiro, entre l’avinguda Meridiana i el carrer del Pintor Alsamora.

Finalització: agost 2017

Ciutat

Arranjament del passeig Mirador de les Aigües – Tram VII

S’ha construït una passarel·la de vianants i es s’ha fet l’obertura i condicionament del passeig al tram de la carretera d’Horta a Cerdanyola, per a convertir-lo en un espai de lleure d’ús ciutadà per a la pràctica esportiva, el passeig o la contemplació de la ciutat. L’objectiu és disposar d’un camí per caminaires, corredors i ciclistes que connecti l’extrem oriental de Collserola, Torre Baró i Sant Pere Mártir.

Finalització: febrer 2013

Ciutat

Passarel·la de vianants sobre la ctra. Sarrià-Vallvidrera, al pg. Mirador de les Aigües

El Passeig Mirador de les Aigües constitueix un recorregut d’uns 23,4 kilòmetres que discorre pel costat mar de la muntanya del Tibidabo. El seu ús està pensat per a vianants i bicicletes. L’adequació del Passeig-Mirador ha estat plantejada per trams, alguns dels quals ja es troben en funcionament. Al tram II, s’ha construït una passarel·la de vianants per sobre la Carretera Sarrià-Vallvidrera.

Finalització: juliol 2008