Filtra Torna al llistat principal

Ciutat

Implantació de carril bici al carrer de Mallorca, entre els carrers de Sicília i Comte d’Urgell

Els treballs que es fan, entre el pg. de Sant Joan i el c. del Comte d’Urgell, entre d’altres, són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril bici, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones. Entre el carrer de Sicília i el pg. de Sant Joan es fan treballs de millora del carril bici existent.

Finalització: setembre 2023

Ciutat

Pacificació de 53 entorns escolars

Es pacifiquen 53 entorns escolars, amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai.

Finalització: març 2023