Carril bici carrers del Pistó, Ripollès i Trinxant

Districte: Ciutat

Finalització: setembre 2017

Implantació del carril bici als trams següents: carrer del Pistó, entre els carrers del Degà Bahí i Ripollès ; carrer del Ripollès, entre els carrers del Pistó i Trinxant; carrer Trinxant, entre el carrer del Ripollès i l’avinguda Meridiana.