Implantació de carril bici al carrer de Mallorca, entre els carrers de Sicília i Comte d’Urgell

Districte: Ciutat

Finalització: setembre 2023

Els treballs que es fan, entre el pg. de Sant Joan i el c. del Comte d’Urgell, entre d’altres, són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril bici, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones. Entre el carrer de Sicília i el pg. de Sant Joan es fan treballs de millora del carril bici existent.

Aquesta actuació ha estat finançada per Fons Next Generation