Filtra Torna al llistat principal

Ciutat

Implantació de carril bici al carrer de Mallorca, entre els carrers de Borrell i Rocafort i a l’Avinguda de Roma, entre els carrers de Rocafort i de Tarragona

S’implanta un carril bici a tocar de la vorera del costat mar del carrer de Mallorca i al costat muntanya de l’avinguda de Roma. Els treballs que es fan, entre d’altres, són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril bici, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones.

Finalització: novembre 2023

Ciutat

Implantació de carril bici al carrer Ramon Trias Fargas entre els c. de Salvador Espriu i el pg. Marítim i des d’aquí fins al c. Trelawny

S’implanta un carril bici a tocar de la vorera, en sentit mar del carrer de Ramon Trias Fargas, entre el c. de Salvador Espriu i el pg. Marítim de la Barceloneta i des d’aquest punt fins al c. de Trelawny. Els treballs que es fan, entre d’altres, són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril bici, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones.

Finalització: octubre 2023

Ciutat

Carril bici carrer Còrsega, entre els carrers de Freser i Los Castillejos

S’implanta un carril bici a tocar de la vorera del costat mar d’aquest carrer. Els treballs que es fan, entre d’altres, són l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment de la calçada, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones.

Finalització: octubre 2023