Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Millora de l’espai a la franja d’equipaments al barri de Can Peguera

L’actuació té per objecte la reordenació de l’espai i la millora de l’accessibilitat a la franja d’equipaments al barri de Can Peguera, anomenat “balcó d’equipaments”. L’actuació inclou la creació d’uns nous recorreguts que milloren la connexió entre el barri de Can Peguera i el Turó de la Peira. Es fa la implantació d’un nou ascensor que enllaça els carrers de Vila-seca i de Beret i es milloren les condicions dels dos existents. A més, s’hi col·loquen noves escales i renoven les actuals. També es fa la incorporació de mobiliari urbà, la instal·lació de nou enllumenat, l’adequació de la xarxa de clavegueram i es planta nou arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: novembre 2023

Nou Barris

Reurbanització de la plaça del Verdum

Es reurbanitza la plaça i els dos carrers de vianants adjacents, el carrer de Robert Robert i el paral·lel, per a convertir l’espai en un lloc de trobada, descans i joc on hi predomina el verd. L’actuació consisteix a millorar la connexió entre les diferents plataformes que conformen la plaça, incorporant-hi grans jardineres amb vegetació que es col·loquen reomplint les grades ja existents. A més, es renova el mobiliari urbà i s’hi instal·la una zona de jocs infantils.

Nou Barris

Construcció d’unes escales a l’avinguda dels Rasos de Peguera

Es fa la construcció d’unes escales per a reordenar els diferents passos existents i facilitar l’accés als habitatges i així, donar solució a les dreceres que s’han anat formant pel pas de les persones. Es construeixen unes escales des del viaducte de l’estació de Torre Baró i en un tram que connecta directament el viaducte fins a la part baixa de l’avinguda dels Rasos de Peguera. També es fa una neteja i esbrossada i enjardinament dels diferents talussos.

Nou Barris

Reurbanització dels entorns de l’església de Sant Rafael

Es fa la reurbanització dels entorns de l’església de Sant Rafael, antiga capella de l’Institut Mental de la Santa Creu, a la cantonada dels carrers Marie Curie i Alsàcia. Es crea un nou espai públic amb talussos amb vegetació mitjançant nous murs de contenció, que s’integren amb els equipaments de l’entorn de la plaça central de Nou Barris i amb els edificis de l’entorn. També s’hi incorpora mobiliari urbà i s’hi implanta plataforma única al carrer de Marie Curie, davant l’església, fins al carrer de Lorena.

Finalització: agost 2023

Nou Barris

Substitució de les escales mecàniques a l’avinguda dels Rasos de Peguera (zona Parc de l’Aqüeducte)

Es fa la substitució dels sis trams de les escales mecàniques existents a l’av. dels Rasos de Peguera, a tocar del Parc de l’Aqüeducte, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquest àmbit. Els treballs consisteixen en el desmuntatge de les escales existents, l’adequació del fossar i de les instal·lacions associades i la posterior col·locació i posada en marxa de les noves escales.

Finalització: juny 2023