Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Remodelació Jocs Passeig Sant Joan, entre els carrers de la Indústria i de Còrsega

L’actuació té per objecte transformar aquesta àrea de jocs per a facilitar l’accessibilitat de tots els jocs, millorar la seguretat en la seva utilització i maximitzar la diversió i la diversitat. Els treballs consisteixen a crear dues zones, una de joc dinàmic i l’altra, de joc tranquil, on els infants podran lliscar, enfilar-se, experimentar, saltar, etc. S’hi col·loca paviment de cautxú, a tot l’espai, amb la funció d’esmorteir les caigudes que es puguin ocasionar en la zona de joc. També s’hi col·loquen bancs i penjadors, entre d’altres elements.

GràciaHorta - Guinardó

Transformació del carrer de Pi i Margall

L’actuació té per objecte convertir aquest carrer en un eix cívic amb prioritat del vianant, que forma part de la xarxa de corredors verds de la ciutat i connecta el parc de les Aigües amb la pl. d’en Joanic. Es fa l’ampliació de les voreres, que tenen una alternança d’amplades a una i altra banda del carrer, creant així, espais d’estada i zones de passeig. S’incorporen parterres de diferents formes i dimensions, amb diversitat d’espècies vegetals i també s’hi planta nou arbrat.

Finalització: novembre 2023

Gràcia

Pacificació entorns escola Rius i Taulet

Es pacifica aquest entorn escolar amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs consisteixen principalment en l’ampliació de les voreres de l’entorn de l’escola, la col·locació de nou mobiliari, la incorporació de vegetació i l’adequació de l’espai. A més, a l’av. de la República Argentina es redueix l’amplada de la vorera per afegir-hi un carril de circulació que permeti girar a l’esquerra i reduir el flux al carrer de Maignon.

Finalització: octubre 2023

Gràcia

Reurbanització de la plaça del Poble Gitano

Es fa la reurbanització de la part sud d’aquesta plaça, un cop finalitzada la reurbanització de la part nord. L’actuació consisteix en baixar la zona d’estada a nivell de carrer, mitjançant la incorporació d’uns talussos enjardinats. També es construeix una rampa que permetrà un recorregut accessible que connecti el carrer amb l’esplanada central de la plaça i dues noves escales que salven el desnivell amb el carrer.

Finalització: juny 2023

Gràcia

Reurbanització provisional dels jardins de l’antiga Casa de Canals i Junyer. Al viaducte de Vallcarca, 4-6

Es fa la renovació de tot l’àmbit dels jardins de l’antiga casa i la parcel·la verda annexa amb l’objectiu de recuperar aquest espai per al gaudi de la ciutadania. L’actuació consisteix en posar en valor els jardins incorporant mobiliari urbà, nou paviment i es crearan unes zones d’estada amb vegetació baixa que generin un gran espai mirador. També s’incorpora un quiosc que dona servei de cafeteria, situada sota una pèrgola, i gestioni les activitats que es duran a terme dins l’edifici buit del palauet. A més, per millorar l’accessibilitat en aquesta zona, es crea un passatge que uneixi el c. de Gustavo Bécquer amb el viaducte de Vallcarca.