Urbanització dels carrers al voltant de l’antic Mercat del Born

10 setembre, 2012

El caracteritzen el traçat ortogonal dels carrers, la seva amplada i la unitat compositiva de les façanes, excepte l’edifici de l’antic mercat que evidencia el seu caràcter d’equipament ciutadà. Els límits estan perfectament definits per una edificació homogènia i rotunda. Els carrers permeten la connexió entre el carrer Comerç i el passeig Picasso i, en gran mesura, la relació entre el Born i la Ciutadella. La topografia és molt plana. Les diferències de cota més gran es donen en sentit nordest-sudoest, i no superen el 3% en el sentit longitudinal. Es tracta, doncs, d’un pla sensiblement inclinat entre el carrer Comerç i el passeig Picasso.