Obres de transformació de l’antiga seu de l’ONCE en un pol d’equipaments

10 abril, 2014

L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat les obres del projecte de rehabilitació i adequació de l’edifici del carrer Calàbria, 66-78. Aquesta és la darrera fase d’obres de la transformació de l’antiga seu de l’ONCE en un important pol d’equipaments del districte de l’Eixample. Actualment, i des del passat mes de febrer, ja s’estan duent a terme les actuacions per al desmuntatge de façanes i els enderrocs dels elements no recuperables per a la consolidació de l’immoble.

Aquesta darrera fase d’obres està previst que comenci durant aquest segon trimestre i que finalitzi a mitjans de 2015. Els adjudicataris són la unió temporal d’empreses formada per Acciona Infraestructuras i Copcisa i l’import d’adjudicació és de 10.824.975,77 euros. Les actuacions previstes inclouen:
– Enderroc de la coberta de l’edifici i badalot, dels nuclis d’escala així com d’altres elements puntuals.
– Reforç i modificació de l’estructura existent d’acord amb la ubicació dels nous nuclis de comunicació vertical.
– Construcció de la coberta general de l’edifici (plana, invertida o transitable, en funció de la zona i el seu ús).
– Façanes.
– Nova distribució interior, acabats i revestiments.
– Fusteria interior i exterior.
– Instal·lacions (ascensors, xarxa de sanejament separativa, instal·lació elèctrica i enllumenat, plaques solars i fotovoltaiques, ventilació i climatització, aigua, protecció contra incendis, comunicacions i seguretat).

Aquest és un edifici que tindrà més de 11.128 metres quadrats de superfície construïda un cop s’enllesteixi la rehabilitació amb una proposta de distribució dels espais que té com a principal objectiu aconseguir una flexibilitat funcional que faciliti la integració dels programes actuals així com de les futures adaptacions que s’hi puguin produir i que doti l’edifici d’una coherència entre els diferents espais i operadors.

Un gran edifici d’equipaments al bell mig del districte de l’Eixample

L’antiga seu de l’ONCE acollirà equipaments per donar servei tant al barri, com al districte i a tota la ciutat de Barcelona, tal i com es va consensuar amb el teixit associatiu del barri. L’edifici comptarà amb 8.367 m2 de superfície útil disponibles per als diferents usos i distribuïts en planta soterrània, planta baixa i 6 plantes pis. D’aquests un 60% té serveis municipals i un 40% d’usos veïnals. D’altra banda, hi ha una altra planta subterrània que es destinarà a aparcament.

Els diferents equipaments previstos, consensuats amb el teixit associatiu del barri, són els següents:

Equipaments de barri: 1.471 m2 de programa funcional per a espais comuns i l’espai de veïnatge.
– Espais comuns: el conformen les zones comuns de l’edifici, són els espais compartits amb un total de 577 m2 i que estan a la planta baixa i a les plantes 1, 2 i 3 que inclouen recepció; sala polivalent; teatre auditori amb vestidors; i escenari i aulari.
– Espais per al veïnatge: són els espais necessaris per realitzar activitats i fomentar la relació dels veïns del barri de Sant Antoni amb un total de 894 m2 a la planta baixa i la planta soterrani distribuïts en: recepció i vestíbul; espai de trobada i sala polivalent; tallers, aules i sales de reunió; espais de treball per a la dinamització de les activitats; espaís logístics com són, magatzems, serveis sanitaris, arxiu i locals tècnics.

Espais Educatius: superfície útil d’uns 1.345 m2. D’aquesta manera, es manté el Centre de Formació d’Adults Pere Calders al barri amb unes instal·lacions millorades i el Consorci de Normalització Lingüística, amb la següent distribució:
– Centre de Formació d’Adults Pere Calders: destinat a l’ensenyament per a adults i amb una superfície de 781 m2 a la primera planta i amb els següents espais: recepció i vestíbul; aularis presencial i autoaprenentatge; sala d’estudi polivalent; espais de treball pel personal i professorat, sales de reunió; i logística com són magatzems, serveis sanitaris, arxiu i locals tècnics.
– Centre de Normalització Lingüística: espai d’ensenyament del català amb 564 m2. Ocupen part de la segona planta. Recepció i vestíbul; aularis presencials i d’autoaprenentatge; espais de treball pel personal i el professorat, sales de reunió; i logística com són magatzems, serveis sanitaris, arxiu i locals tècnics.

Empreses i serveis municipals: 4.468 m2 distribuïts entre els espais destinats a Barcelona Serveis Municipals (BSM) i la Direcció d’Atenció al Ciutadà.
– BSM: 3.494 m2 de programa funcional distribuïts entre la planta soterrània -1, planta baixa, i plantes 3, 4 i 5. Recepció i control d’accés; atenció a l’usuari: Bicing, Àrea Verda…; oficines de Direcció i divisions corporatives i de negoci; espais específics per operacions: centre de control i centre de dades; i logística: magatzems, etc
– Direcció d’Atenció al Ciutadà: espai de treball del servei municipal amb una superfície de 975 m2 de programa funcional a la planta sisena. Recepció, vestíbul i control d’accés; direcció, Departaments, àrees de treball obertes, despatxos, sales de reunió; i logística: magatzems, serveis sanitaris, arxius i locals tècnics.