Instal·lació del nou panot a l’avinguda Diagonal

10 octubre, 2014

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Infraestructures Municipals, S.A, ha començat a instal·lar el nou panot Diagonal, una nova peça que reprodueix les fulles dels plàtans de l’avinguda, amb una composició de quatre peces, i que incorpora avenços tecnològics i d’eco-eficiència que el converteixen en un nou paviment innovador. El nou panot ha estat dissenyat per Terradas Arquitectes i produït per Escofet.
Amb motiu de les obres de reurbanització que s’estan fent a l’avinguda, que amplia voreres i concentra el trànsit a la terciana, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit innovar amb la pavimentació utilitzant alhora una peça que ha estat característica de Barcelona des de fa cent anys: el panot. Aquets nou paviment innova des del punt de vista estètic, ja que reprodueix una fulla del mític plataner de Barcelona amb relleu complex, i funcional, perquè té en compte criteris d’ecoeficiència sense renunciar a la versatilitat i utilitat de la peça de 20x20cm.
El material és micro-formigó d’alta resistència, amb tecnologia de paviments bicapa. Incorpora additius per a la fotocatàlisi i la base de la peça incorpora àrids reciclats per a reduir la seva petjada ecològica. La seva compacitat en facilita la neteja.
La instal·lació del nou panot, d’un color gris clar, tirant a verdós, ha començat en el tram comprès entre els carrers de Calvet i de Casanova, costat muntanya.
En total, en tot l’àmbit de la Diagonal que s’està reformant, que va des de la plaça de Francesc Macià fins al passeig de Gràcia, es preveu instal·lar en total 24.078 m2 de paviment panot Diagonal.
Un plàtan antirelliscant
El panot Diagonal, que ha dissenyat Terradas Arquitectes, reprodueix les fulles dels plàtans de la Diagonal per composició de quatre peces, que per juxtaposició formen la fulla. La particularitat del disseny permet que si les peces es giren i es col·loquen de manera diferent, el patró sempre funciona i la representació que s’obté és una geometrització de l’ombra que projecten les fulles del plàtan. La forma de la fulla es produeix premsant de forma invertida la massa de micro-formigó d’alta resistència, contra uns motlles de goma amb el relleu, amb la ultima tecnologia de fabricació de paviments bicapa, que combina fases de vibració, buit i altes pressions hidràuliques.
La fabricació amb la tecnologia de Vibro premsat cara-avall”, permet reproduir relleus i dóna una gran compacitat a la cara vista, facilitant la neteja del paviment.
El relleu positiu de la fulla de plàtan sobresurt de la base del paviment entre 2.5 i 2.0 mm. i reprodueix la textura lleugerament ondulant de la fulla. La base del paviment incorpora una petita convexitat (pendent menor 0.5%) per ajudar a evacuar l’aigua de pluja.
La textura i color del paviment s’aconsegueixen per combinació dels àrids, colorants inorgànics, additius d’última generació i ciment d’alta resistència, aconseguint un color clar, lleugerament gris i verdós. La claredat del color afavoreix una baixa retenció de calor i, per tant, també la baixa irradiació tèrmica.
La dosificació de la capa superficial es realitza amb àrids silicis i granítics de gran duresa al desgast i adequat comportament antilliscant, que amb un acabat brunyit produeix una patina de desgast superficial.
A la capa superficial incorpora additius que produeixen, per l’activitat fotocatalítica, efectes d’auto- neteja, bactericides i de descontaminació d’òxids de nitrogen. Així mateix, la base del paviment incorpora àrids reciclats procedents de la planta de fabricació, reduint la petjada de carboni del producte.
Disseny de Terradas Arquitectes i Escofet, a la producció
Fruit de l’acord assolit entre les parts, la propietat intel·lectual de la forma del nou panot és de Terradas Arquitectes, autors del disseny de la peça, i la propietat industrial és de l’Ajuntament de Barcelona, que en té els drets, com passa en qualsevol element de mobiliari urbà que es col·loqui a la via pública.
Sobre Terradas Arquitectes. Robert Terradas, Dr. Arquitecte per l’ETSAB i director de l’Escola d’Arquitectura La Salle (Universitat Ramon Llull) de Barcelona des de 1997, conjuntament amb el seu germà Esteve Terradas, Dr. Arquitecte per l’ETSAB i professor de projectes a la mateixa escola, van fundar Terradas Arquitectes el 1976. L’any 2008 s’incorpora a l’estudi com a soci, Marc Arnal, arquitecte i professor de La Salle. Des dels seus inicis, el despatx ha combinat l’activitat professional amb l’ensenyament. Ha desenvolupat projectes de diferents escales, especialitzant-se inicialment en projectes museístics. Les seves obres més representatives a la ciutat de Barcelona són l’Aquàrium (1995), el Museu de la Ciència Cosmocaixa (2004) i la reforma, rehabilitació i adequació de les Drassanes Reials de Barcelona i Museu Marítim.
Escofet, amb més de 128 anys d’història, i amb la seva expertesa en la fabricació de productes de formigó, ha estat l’empresa seleccionada pel contractista de l’obra, que va fer una crida a empreses del sector per a la fabricació del panot Diagonal. Escofet ha atès els requeriments dels arquitectes Robert i Esteve Terradas i Marc Arnal, i dels responsables tècnics municipals.
L’any 1906, per pavimentar les voreres de la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament de la ciutat, va convocar un concurs que ja va guanyar la casa Escofet, col·laborant en el disseny i la fabricació del paviment Panot”, que avui és una icona de la marca Barcelona.
Escofet produeix els seus productes sota els paràmetres ISO 14001 per la Gestió Ambiental i OHSAS 18001 per la seguretat i salut laboral, complint la normativa UNE-EN 1339/2004 per la fabricació del panot Diagonal i les especificacions tècniques redactades especialment per el paviment de la Avinguda Diagonal per els departaments tècnics de l’ajuntament de Barcelona.