Inici de la desconstrucció del tambor de la plaça de les Glòries

10 juliol, 2008

El projecte constructiu comprenia la demolició de les importants estructures existents, la construcció dels quatre viaductes (en llosa alleugerida de formigó postesat) i l’estructura de l’anell que conforma l’espai interior destinat a parc urbà. Sota l’anell es va construir un aparcament de 23.000 m2 (800 places), en dos nivells, amb el forjat intermedi d’estructura mixta. L’actuació preveu el desmuntatge de rampes i talussos interiors, façanes interiors, el  forjat intermedi de l’aparcament i els plafons de la façana exterior. Aquest és el primer pas per a la transformació urbana de la zona de les Glòries.