Es reurbanitza la ronda del Mig entre els carrers de Balmes i Mandri

17 octubre, 2013

L’Ajuntament remodelarà la ronda del General Mitre, en el seu tram entre els carrers de Balmes i de Mandri, al districte de Sarrià – Sant Gervasi. Aquest és l’únic tram d’aquesta via, que passa pel districte, pendent de reurbanitzar.
Aquesta actuació suposa una millora significativa per a la seguretat i la mobilitat dels vianants. El projecte inclou l’ampliació de les voreres, col·locació de paviment sonoredutor i una reducció de la velocitat de circulació, afavorint la disminució del soroll ambiental de la zona. Pel que fa a la calçada aquesta es dividirà en tres carrils de circulació per cada banda, un d’ells de bus.
Una altra de les millores significatives que el Govern municipal ha introduït en el projecte és la millora de la mobilitat a peu a la zona, en aquest sentit, està previst incrementar els passos de vianants per facilitar la comunicació entre les voreres muntanya i mar, fer-los elevats i introduir zones 30 en les interseccions dels carrers d’Atenes, Sant Gervasi de Cassoles, Modolell, Camp i Ciutat de Balaguer.
En aquesta línia s’actuarà instal·lant escales mecàniques al carrer del Berlinès, més còmodes i adaptades a persones amb mobilitat reduïda, i s’aprofitarà per fer plataforma única al carrer del Camp, el tram entre la ronda del General Mitre i el carrer de Sant Màrius, per tal de donar prioritat al vianant.
També es renovarà el mobiliari urbà i l’enllumenat.
Es reordenarà el mobiliari urbà, incorporant més bancs i papereres a l’espai de vorera guanyat i es milloraran els elements urbans com elements elèctrics, senyals de trànsit, parades d’autobús o rètols. Alhora es millorarà la xarxa de sanejament existent i l’enllumenat públic, seguint els criteris del Pla d’Il·luminació de la ciutat, amb prioritat per il·luminar les voreres, amb llum blanca i fent servir tecnologies LED.
La remodelació, amb un pressupost de 6,5 milions d’euros, està previst que s’iniciï a finals d’octubre, amb l’objectiu de finalitzar el desembre de 2014.