Comencen les obres de reforma de la Diagonal

02 juny, 2014

Les obres de reforma d’aquest tram de 1,3 km estan dividides en sis fases, que s’executen, de forma simultània, de dos en dos. En concret dilluns, començaran les obres, de manera simultània, pels dos extrems de l’avinguda: entre la plaça Francesc Macià i el carrer Muntaner, a la bandamuntanya i entre el passeig de Gràcia i el carrer Balmes, banda mar. L’àmbit de l’actuació comprèn els passejos (tercianes), les calçades laterals i les voreresi té una durada prevista d’uns dos mesos.

Aquests treballscomportaran, en els propers dies, canvis en parades d’autobús al sector central i la reubicació del carril bici a la calçada lateral, deixant tan sols un carril de circulació per als vehicles. A més s’habiliten aparcaments provisionals per a motos a la calçada lateral per reubicar els vehicles de dues rodes que actualment aparquen a la terciana. Les obres no afectaran la circulació de vehicles en els carrils del tronc central de l’avinguda.

L’objectiu de la reforma és ordenar i millorar la qualitat de l’espai urbà, ampliant les voreres destinades als vianants, creant un carril segregat per a bicis i mantenint el tronc central per a la circulació del transport públic i els vehicles privats. Aquesta reforma es fa mantenint un dels principals signes d’identitat de la Diagonal, el seu arbrat actual, i introduint infraestructura smart, amb enllumenat intel·ligent, WIFI, sensorització i fibra òptica així com criteris d’eficiència i sostenibilitat, amb aprofitament d’aigua del freàtic o punts de recarrega de vehicle elèctric.

La totalitat de les obres està previst que finalitzin al març del 2015 i tenen un cost de 12.249.218 € ( IVA inclòs).