BIMSA finalitza 18 equipaments o actuacions de barri durant el 2012

18 març, 2013

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A, l’empresa encarregada de les grans obres de transformació a la ciutat però també responsable de les urbanitzacions i la construcció d’equipaments als diferents districtes de la ciutat ha finalitzat al llarg del 2012 18 actuacions que han suposat una inversió global de 39,30 milions d’euros.
Es tracta de la construcció d’equipaments de barri, reurbanitzacions i reformes de carrers, la construcció d’escoles, de centres de serveis socials o les adequacions de locals que suposen millores molt significatives en la vida quotidiana, social i convivencial dels veïns dels diferents districtes i que contribueixen a la transformació de Barcelona i dels seus barris.
Més enllà de les grans actuacions de transformació de la ciutat, BIMSA gestiona, ja des de l’any 2009, actuacions per encàrrec dels districtes, fet que s’ha potenciat el darrer any com a conseqüència del procés de reestructuració i racionalització de les societats del grup BIMSA i que va suposar el traspàs d’expedients i actuacions de les diferents societats integrants.
Les diferents actuacions de BIMSA s’han de diferenciar en dos grups: les encarregades per districtes i les que ha executat per ordre de les diferents àrees o instituts municipals.
Pel que fa a les actuacions que ha gestionat durant l’exercici 2012, per encàrrec dels districtes, BIMSA ha finalitzat 12 actuacions, repartides per 6 districtes de la ciutat de Barcelona, en el seu conjunt representen un volum inversor de 20,05 milions d’euros. En quant a la seva tipologia, un 42% de les actuacions son o estan vinculats amb equipaments de caire cultural, un 33% son reurbanitzacions de carrers i la resta nous serveis per al ciutadà, com ara la posada en funcionament d’un punt verd.