Posada en servei del túnel de les Glòries sentit Besòs

04 novembre, 2021

El 6 de novembre s’obre al trànsit el sentit sortida del nou túnel que travessa tota la plaça de les Glòries. A principis d’any es preveu obrir també el sentit d’entrada a la ciutat. Finalitzarà així una de les infraestructures de més complexitat tècnica que s’han dut a terme a Barcelona

L’actuació, de gran rellevància històrica i veïnal, es va iniciar amb la desconstrucció de l’antiga anella viària i permetrà que la plaça de les Glòries es converteixi en un espai lliure de cotxes on els vianants, els veïns, el transport públic i el verd en siguin els protagonistes

Aquests dies s’han anat finalitzant les tramitacions necessàries per posar en servei el túnel, en sentit Besòs, amb les màximes garanties de seguretat 

Tot a punt per l’entrada en servei de la banda del túnel de Glòries en sentit Besòs, que permetrà alliberar part de l’espai que els vehicles ocupen a la superfície. La previsió és que aquesta infraestructura s’obri al trànsit de sortida de Barcelona el proper 6 de novembre. El túnel d’entrada a la ciutat-sentit Llobregat- està previst que entri en funcionament a principis del 2022.

D’aquesta manera els propers mesos finalitzarà una de les obres de més complexitat tècnica que s’han dut a terme a la ciutat i de gran rellevància històrica i veïnal. L’actuació, iniciada al 2014 amb la desconstrucció de l’antiga anella viària, permetrà soterrar el trànsit rodat, generant un nou espai per la ciutadania en superfície, lliure de cotxes, per a què els vianants, els veïns, el verd i els usos alternatius al del vehicle privat en siguin els protagonistes.

Obertura del túnel en sentit Besòs

Aquests darrers dies s’han estat realitzant les tramitacions necessàries i prèvies a l’obertura del túnel en sentit Besòs per assegurar que es posa en marxa amb les màximes garanties a tots els nivells. Es tracta de qüestions relacionades amb la connectivitat i la seguretat d’aquesta infraestructura, que requereixen la intervenció i les comprovacions del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) i dels operadors de túnels.

La previsió és posar la infraestructura en marxa la nit de divendres a dissabte. A última hora del divendres, 5 de novembre, la Guàrdia Urbana de Barcelona iniciarà els desviaments de trànsit i començaran els treballs d’implantació de la nova configuració viària. Si les condicions meteorològiques ho permeten, la previsió de finalitzar-los en la seva totalitat al llarg de la nit, moment en el qual ja hi podran accedir els primers vehicles. L’objectiu és que el túnel en sentit Besòs estigui plenament operatiu a l’entorn de les 6:00 hores del dissabte 6 de novembre.

Des del mes de setembre els treballs s’han centrat principalment en la realització de proves de tots els sistemes del túnel (control d’enllumenat, boques d’incendis, pals SOS, sortides d’emergència, megafonia…); col·locació de panells fono-absorbents a la boca

Besòs; execució de la senyalització horitzontal; treballs de retolació de l’interior del túnel; inclusió del cablejat de senyalització i del comptatge de vehicles; i la instal·lació de càmeres.

En paral·lel, es continua treballant al túnel en sentit Llobregat on s’estan realitzant diferents treballs a l’interior de la infraestructura com ara el muntatge del panell vitrificat, el cablejat de la senyalització, la instal·lació de càmeres o el muntatge de les canonades de les boques d’incendi. A la rampa Llobregat, del sentit entrada a la ciutat, quedarà pendent l’execució de les voreres, l’obertura de rasa per al pas de les instal·lacions i els treballs per col·locar la barrera i el cablejat de comptatge de vehicles. A la rampa Besòs, del sentit entrada, està pendent l’enderroc del voladiu existent, l’encofrat de coronació del mur i l’execució de les voreres. També caldrà fer treballs a les sortides d’emergència d’aquesta banda del túnel.

Modificacions a la mobilitat actual

L’obertura del túnel en sentit Besòs comportarà algunes modificacions en la mobilitat d’aquest àmbit, que afectaran tant als futurs usuaris del túnel com als vehicles que es desplacin a l’entorn de la plaça de les Glòries.

A partir del dissabte 6 de novembre, l´accés al túnel es farà des de la Gran Via de les Corts Catalanes, a l’alçada del carrer de Padilla. El túnel donarà servei a tots els vehicles que vagin en direcció Badalona/Mataró ( C-·31) i/o als que hagin d’agafar la sortida del carrer Bilbao, tal i com mostra el següent esquema:

Els vehicles que accedien a la C-31 des del carrer de la Llacuna ja no ho podran fer des d’aquest punt i hauran d’anar a buscar el tronc central de la Gran Via des de la incorporació del carrer de la Selva de Mar, passant pel carrer Perú.

Pel que respecta al trànsit local de la zona, la mobilitat sempre s’articularà a través dels carrers de l’entorn del parc de les Glòries. Concretament, s’haurà d’utilitzar el carrer Castillejos (sentit mar), Bolívia (sentit Besòs), Badajoz / Independència (en sentit muntanya) i Aragó (en sentit Llobregat). Tot i així, de moment, i fins que no s’obri el túnel d’entrada a la ciutat, els vehicles que es desplacin en sentit Llobregat podran continuar travessant pel mig de la plaça.

  • El carril de la dreta del tronc central de la Gran Via, a l’altura del c. de Padilla, es desviarà obligatòriament per enllaçar amb el carrer Castillejos (1)
  • El lateral mar de la Gran Via serà exclusiu per a bus, taxi i veïns en el tram Ciutat de Granada a Rambla del Poble Nou. (2) També en el tram de Marina a Padilla.
  • Des del carrer Castillejos els vehicles no podran accedir a la Gran Via (3)

Pel que fa als altres modes de transport, els autobusos interurbans que circulin en sentit Besòs  hauran de creuar per l’interior del túnel i els urbans ho faran per la superfície de la plaça, igual que les bicicletes i els vianants, tot i que els seus recorreguts s’hauran d’anar adaptant a les diferents fases d’obres vinculades al projecte de Canòpia.

Una obra de gran complexitat

L’actuació que s’ha dut a terme al subsòl de la Plaça de les Glòries és una de les obres de més complexitat tècnica que s’han realitzat a la ciutat. Consisteix en la construcció d’un túnel urbà, que segueix la traça de la Gran Via –amb dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres, (1.157 metres, si s’inclouen les rampes d’accés). Actualment per aquesta via, en dia laborable, hi circulen 78.000 vehicles/dia en ambdós sentits (43.000 vehicles/dia, en sentit d’entrada a la ciutat i 35.000 vehicles/dia, en sentit sortida). Quan van començar les obres hi passaven 95.000 vehicles/dia, en ambdós sentits.

El primer tram de túnel (d’una longitud de 508 metres) està situat entre el carrer Castillejos i el carrer Badajoz. És el tram més profund i transcorre per sota els túnels ferroviaris que creuen les Glòries, arribant a 25 metres per sota de la rasant de la plaça. El segon tram de túnel (d’una longitud de 449 metres) va del carrer Badajoz a la Rambla del Poblenou, en un tram horitzontal que discorre a una profunditat mitjana d’uns 10 metres per sota de la rasant de la Gran Via.

El túnel s’ha construït per sota de 4 infraestructures ferroviàries existents: el túnel de la L1 Metro, el de la R1, el de la R3 /R4 i el de la línia R2 sud de Rodalies. El pas per sota d’aquestes infraestructures ha estat delicat i ha requerit d’un gran esforç tècnic i d’enginyeria. També s’ha excavat per sota de col·lectors de la xarxa de clavegueram i galeries de serveis.

Per construir el túnel s’han executat gairebé 60.000 m2 de murs pantalla, alguns dels quals, al centre de la plaça, han arribat a tenir fins a  54 metres de profunditat. Alhora, hi ha més de 25.000 metres de pilons de formigó. Durant la construcció del túnel s’han bombejat diàriament 25.000 m3 d’aigua freàtica, l’equivalent a 10 piscines olímpiques. El túnel compta amb il•luminació led, té 4 apartadors d’emergència i un total de 35 ventiladors.

Referència en modernitat, eficiència i seguretat

El nou túnel compleix amb les últimes i més restrictives mesures de seguretat i control de túnels, especialment en relació a la gestió d’incendis i sortides d’emergència (situades a interdistàncies de 200 metres). El disseny dels equipaments i de les instal·lacions (en el qual hi ha participat el Departament de Grans Infraestructures, el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, el Departament de Mobilitat i la Guàrdia Urbana) doten al túnel d’uns alts nivells de funcionalitat, resiliència i intel·ligència.

A partir del proper  6 de novembre el pas dels vehicles comptarà amb un seguiment permanent les 24 hores des d’una nova central d’operadors dels túnels de la ciutat, instal·lada dins de la Central de Serveis Municipals al carrer Torrent de l’Olla, des d’on es farà un seguiment específic a través de les diferents càmeres i sensors que s’han instal·lat. Fins ara aquesta funció estava integrada dins la Sala Conjunta d’Emergències de ciutat i coordinada amb la Central de Control de Trànsit.