La transformació de l’avinguda Meridiana continua

06 abril, 2021

Comencen les obres per reformar el tram de l’avinguda comprès entre el carrer de Mallorca i fins a més enllà de la meitat de l’àmbit de Navas de Tolosa – Josep Estivill. Després que el mandat anterior es reurbanitzés l’avinguda entre la plaça de les Glòries i Mallorca, ara es fa un pas endavant en la conversió de la via en un eix cívic amb més verd i més espai per al vianant i la mobilitat sostenible. Una via en definitiva, més humana i acollidora que millori la connexió entre barris.  

L’avinguda passarà a tenir un carril de circulació menys persentit, de manera que n’hi haurà tres per banda. Al mig hi haurà una mitjanacentral de 9,50 metres d’amplada. S’hi situarà el carril bici segregat de doblesentit, de 4,30 m; un parterre de 2,60 m a cada costat amb una filera d’arbresgrans i enllumenat. D’aquesta manera, el carril bici que hi ha ara a lesvoreres es podrà eliminar per incorporar grans parterres al voltant delsplàtans existents combinats amb espais d’estada. Aquest augment de verd estraduirà en 108 nous arbres i 3.500 m2 de parterres. També s’inclourà noumobiliari urbà. Són 500 metres de longitud, que sumats als 800 ja reurbanitzatssuposaran un total de 1,3 quilòmetres d’una Meridiana renovada.

Pel que fa als desplaçaments a peu, a les interseccions ambels carrers de la Nació, Trinxant (costat mar), Múrcia, Tomàs i Padró iPalència es projecta una vorera passant en forma de plataforma única ambprioritat per al vianant. I en les altres interseccions s’han projectat girscòmodes per als vehicles amb els carrers que arriben a l’avinguda.

A més, es crearan nous passos de vianants per millorar laconnexió transversal de la Meridiana, i es modificarà la posició de la majoriadels que ja hi ha per projectar-los en direcció als eixos dels carrers quecreuen l’avinguda i millorar els itineraris.

Les actuacions també s’aprofitaran per reduir un carril desortida en el tram València-Mallorca, ja que l’anterior reforma el va deixar enquatre de sortida i tres d’entrada. D’aquesta manera s’aconseguirà que laMeridiana sigui uniforme amb tres carrils per cada banda des de Glòries fins aNavas de Tolosa-Josep Estivill.