La Marina estrena parc de patinatge

30 setembre, 2019

La plaça del Moviment Obrer s’ha transformat en un parc de patinatge urbà de 3.000 metres quadrats dissenyat pel veïnat i el col·lectiu de patinadors i patinadores.

La transformació i condicionament de la plaça del Moviment Obrer per a la pràctica d’esports urbans de lliscament és una reivindicació veïnal recollida pel Pla de Barris.

El projecte es va elaborar de forma col·laborativa amb el veïnat i el teixit associatiu del barri de la Marina, en unes sessions dinamitzades amb experts que van començar el darrer trimestre de 2017. Allà es va acordar crear-hi tres espais diferenciats: d’una banda, una àrea d’ús intensiu de 2.000 metres quadrats amb la part més activa del parc de patinatge; de l’altra, unes espirals convertides en piscines patinables o bols; i també una zona d’iniciació, lliure d’obstacles, situada a la part inferior de l’espai. Un cop redactat el projecte i licitades les obres, la construcció del nou parc de patinatge va començar el març passat i ha acabat aquest estiu, amb una inversió total de 924.000 euros a través del Pla de Barris. La plaça del Moviment Obrer, convertida en parc de patinatge obert, compta amb una pèrgola que garanteix l’ombra durant el dia i disposa d’il·luminació per a les hores fosques, vertebrant les zones de pràctica avançada, d’iniciació i de relax. El parc estarà il·luminat amb més o menys intensitat en funció de l’hora, i està envoltat per noves àrees enjardinades. Els parterres s’han fet amb peces de formigó que també fan la funció de bancs i límits de la zona verda. Tot plegat fa que l’espai buit que oferia la plaça hagi esdevingut un entorn més amable per a tothom.