Enllestit el nou casal de Gent Gran al barri de Sant Genís dels Agudells

17 juliol, 2017

El nou edifici, molt reivindicat pel veïnat, dóna resposta a les necessitats de la zona nord del districte, una de les més envellides de la ciutat.

El casal consta de planta baixa i planta pis, amb una superfície de 728,7m2. Esta situat al costat dels Jardins de Manuel Jiménez Arnalot, que limiten amb els carrers de Natzaret, Avinguda del Jordà, Lledoner i Naïm. Dins els jardins s’hi troba el centre Cívic La Casa Groga, referent cultural del barri.

S’aprofita l’actual desnivell existent al solar, amb l’objectiu de possibilitar l’accés de persones amb mobilitat reduïda. Així, s’hi accedeix a peu pla, tant a la planta baixa com a la primera planta, fet que permet l’ús independent d’aquests dos espais sense interferències.

La primera planta inclou l’accés principal, un vestíbul central des del qual s’accedeix a un espai de gestió, dues aules, dos tallers, un grup de lavabos i un nucli de comunicacions que enllaça amb la planta inferior, format per una escala oberta i un ascensor. També hi ha l’espai per a instal·lacions, que permet alliberar la coberta per a col·locar plaques fotovoltaiques. A la planta baixa, amb un accés independent des de la plataforma inferior, s’hi inclou un vestíbul central, una sala polivalent, una aula polivalent, un grup de lavabos i un magatzem.

 

Nota de premsa

 

  

   

(Imatges autor Andreu Adrover)